ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ιδανική για βιντεοσυσκέψεις, σεμινάρια κλπ.

4090

Διαπολιτισμική Επικοινωνία. Πώς επικοινωνείς με άτομα διαφορετικής κουλτούρας;

Σεμινάριο εργαλείο για  στελέχη και άτομα της λεγόμενης «πρώτης γραμμής», της πώλησης και της επικοινωνίας. Άτομα πολιτισμικά…

40