ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ιδανική για βιντεοσυσκέψεις, σεμινάρια κλπ.

4090

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ιδανική για βιντεοσυσκέψεις, σεμινάρια κλπ.

153.600