Σεμινάριο: Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Τουρισμός

Σεμινάριο: Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Τουρισμός

Με δεδομένο ότι, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους ξένους επισκέπτες
(τουρίστες και ταξιδιώτες) της χώρας μας προϋποθέτει άτομα πολιτισμικά
πολύγλωσσα, το σεμινάριο:

ΑΠΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
Σε στελέχη και άτομα της λεγόμενης «πρώτης γραμμής» της Τουριστικής
Βιομηχανίας (ξενοδοχεία, Γραφεία ταξιδίων, τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις,
ξεναγούς, υπεύθυνους Δημοσίων Σχέσεων, αρμόδιους για τη συμμετοχή σε Διεθνείς
Τουριστικές Εκθέσεις κ.α.)

ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος τους προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επικοινωνία με άτομα
διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και, η κατανόηση του πως ίδια πράγματα
λεκτικά και εξωλεκτικά επικοινωνούνται με διαφορετικό τρόπο.

ΟΦΕΛΟΣ
Το όφελος για τους συμμετέχοντες είναι:
– Η απόκτηση δεξιοτήτων στη διαχείριση της διαφορετικότητας του τουρίστα,
ανάλογα με την εθνική του ιδιοσυγκρασία
– Ο έλεγχος των λεγόμενων εμποδίων επικοινωνίας όπως είναι, ο
εθνοκεντρισμός, οι προκαταλήψεις και, τα στερεότυπα που νομοτελιακά
οδηγούν σε επικοινωνιακά ατοπήματα και συγκρούσεις και τέλος,
– Η κατανόηση του ρόλου της κουλτούρας και του «επικοινωνιακού
πρωτοκόλλου» για το κτίσιμο σχέσεων αμοιβαίας επικοινωνίας και αποδοχής

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΙΣ
Διδάκτωρ Εμπορικών Επιστημών του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Βιέννης
και Συγγραφέας των βιβλίων.

 

 

Σε αναμονή της οριστικοποίησης ημερομηνίας και ώρας.

Δηλώστε ενδιαφέρον συμμετοχής:

email: info@openofficevolos.gr, openofficevolos@gmail.com
τηλ. 2421023099, 6936831784, 6974325528

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση