Η ομάδα συμβούλων OPEN BUSINESS TEAM του OPEN OFFICE VOLOS αποτελείται από έμπειρα στελέχη & συνεργάτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται  με  μεγάλη επιτυχία, ο καθένας στον τομέα του, επί σειρά ετών στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ελληνικής αγοράς.

Οι σύμβουλοι μας , διαθέτουν υψηλή κατάρτιση, επαγγελματική αντίληψη και άριστη γνώση των σύγχρονων τάσεων της Ελληνικής και της παγκόσμιας οικονομίας.

Άριστη θεωρητική κατάρτιση και τρομερά επιτυχημένες καριέρες σε μεγάλες και πολύ μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και τεράστια γνώση της αγοράς.

Η OPEN BUSINESS TEAM όχι μόνο συμβουλεύει και καθοδηγεί τον επαγγελματία  τον μικρομεσαίο  αλλά και τον μεγαλύτερο επιχειρηματία , να λάβει τις σωστές αποφάσεις παρέχοντάς του συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά στέκεται στο πλευρό του και τον υποστηρίζει κάθε στιγμή της δραστηριότητας του, έχοντας την ίδια στιγμή άριστες προσβάσεις σε κάθε επίπεδο.

 

Παρέχουμε εξιδεικευμένες γνώσεις σε:

Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan) To απόλυτο εργαλείο για σχεδιασμό επιχειρηματικής δράσης σε 3ετές η 5ετές πλάνο.

Ταμειακή Ρευστότητα  (Cash Flow) Υπολογισμός για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εσόδων-εξόδων και κατάλληλος προγραμματισμός  δαπανών και εισπράξεων. Εργαλείο απόλυτα απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση. Μπορεί να αναπτυχθεί σε βάθος χρόνου έως και ένα έτος εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Προγραμματισμός Παραγωγής (Production Plan) Υπολογισμός αναγκών παραγωγής βάσει μοντέλων πρόβλεψης της ζήτησης ή στόχων πωλήσεων. Σε δεύτερο επίπεδο μπορεί αναπτυχθεί σε προγραμματισμό πόρων (ανθρώπινοι-υλικά)

Αξιολόγηση επιχειρηματικών κινδύνων (Risk management) Εύκολη και γρήγορη αξιολόγηση κινδύνων από επιχειρηματικές αποφάσεις. Πρόσβαση σε δεδομένα επιχειρήσεων εντός και εκτός Ελλάδος.

Εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics) Ολοκληρωμένο εργαλείο που προβλέπει την ζήτηση προχωρά σε προγραμματισμό παραγωγής στην συνέχεια σε προγραμματισμό προμηθειών σε ανάλυση και οργάνωση αποθηκευτικών χώρων και τέλος σε προγραμματισμό διανομής στους πελάτες.

Σύστημα πληροφόρησης  Διοίκησης (Management Information System) Μηνιαίες τριμηνιαίες η εξαμηνιαίες αναφορές προς την Διοίκηση με συνοπτικό τρόπο για την πορεία της επιχείρησης

Περιορισμός κόστους  (Cutting cost) Οργάνωση όλων των τμημάτων της επιχείρησης με ορθολογικό και οικονομικό τρόπο και περιορισμός κάθε μορφής κόστους.

Διαχείριση κρίσεων (Crisis Management) Ανάληψη και διαχείριση κάθε μορφής ενδοεπιχειρησιακών κρίσεων

Ελεγκτική-Εσωτερικός έλεγχος. Ενδελεχής έλεγχος από Ορκωτό Λογιστή και διαδικασία εσωτερικού ελέγχου

Έρευνες αγοράς – δελτία πιστοληπτικής αξιολόγησης. Άμεση πληροφόρηση με δελτία πιστοληπτικής ικανότητας νέων πελατών. Πρόταση για πιστωτικά όρια.

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Έκδοση μισθοδοσίας , Επιλογή προσωπικού , αξιολόγηση προσωπικού, υποβολή ΑΠΔ , Οργανογράμματα και ροή πληροφοριών.

 

 

 

 

 

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ