Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται:
* Με το εξωτερικό εμπόριο (εισαγωγείς, εξαγωγείς) * Με την τουριστική βιομηχανία (ξενοδόχους, τουριστικά γραφεία, διαφημίσεις, ξεναγούς, κλπ) * Εμπόρους τουριστικών περιοχών * Ενδιαφερόμενους να εργαστούν σε μια ξένη χώρα και όχι μόνο