Σύμφωνα με την αρχαιοελληνική ιστορία, όσο ο Οδυσσέας έλειπε στον πόλεμο της Τροίας, τον μικρό Τηλέμαχο ανέλαβε ο Μέντορας, σε ρόλο γονέα, δασκάλου, φίλου και συμβούλου.
Έτσι, το Mentoring θα μπορούσε να οριστεί ως μια διαδικασία που περιλαμβάνει την επικοινωνία, την υποστήριξη και την μετάδοση γνώσης και αναπτύσσεται μεταξύ ενός έμπειρου στελέχους και ενός λιγότερου έμπειρου ή γνώστη επαγγελματία ή και εργαζόμενου.

 

Πρόκειται δηλαδή για μια σειρά συναντήσεων που βασίζονται στην καλή πρόθεση, στην εμπιστοσύνη και τον σεβασμό και οδηγούν σε μια σειρά από πρακτικές συμβουλές που απομυθοποιούν τις δυσκολίες και δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και προόδου.

Στο Mentoring, ο μέντορας ακούει, ρωτά, μοιράζεται  σκέψεις, γνώσεις και εμπειρίες. Ανακαλύπτει τις δεξιότητες και τους στόχους του mentee (οφειλόμενου), του προσφέρει εναλλακτικές, του δημιουργεί ευκαιρίες, διευρύνοντας τους ορίζοντές του.
Και ο mentee, μέσα από την διαδικασία του Mentoring, θα μοιραστεί τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του, θα διερευνήσει νέες προοπτικές, θα επαναπροσδιορίσει τους στόχους του, θα εντοπίσει τα εμπόδια και τις ελλείψεις και θα θέσει νέους τομείς ανάπτυξης, παραμένοντας κυρίαρχος των λύσεων.

 

Η ομάδα Mentoring Τουριστικών Επιχειρήσεων του Open Office Volos, με πολυετή εμπειρία και γνώση στην Βιομηχανία του Τουρισμού, είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε επιχειρηματία που έχει την ανάγκη να εντοπίσει τα κακώς κείμενα της επιχείρησής του, να ανασυνταχθεί και να βρει εναλλακτικές και νέες λύσεις που θα τον οδηγήσουν στην υλοποίηση των στόχων του.

ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με στόχο την ανάπτυξη και την εξέλιξη όλων των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον Τουρισμό, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, υιοθετούμε και προτείνουμε τα εξής εργαλεία δράσης:

• Μετά από λεπτομερή έλεγχο (απομακρυσμένο αλλά και με φυσική παρουσία) παρέχουμε μια λεπτομερής έκθεση αξιολόγησης της επιχείρησης καθώς επίσης προτάσεις και λύσεις σε ζητήματα που θα εντοπίσουμε και που επηρεάζουν την λειτουργία της. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται , θα επικαιροποιείται και θα ενημερώνεται ώστε να γίνεται έλεγχος για την εξέλιξη των θεμάτων που εντοπίστηκαν αλλά και για τα νέα ζητήματα που προέκυψαν.

• Ενισχύουμε την online παρουσία της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα με σειρά προτάσεων – συμβουλών (επίσημη ιστοσελίδα, μηχανές κρατήσεων, καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες συνεργατών – ΟΤΑ, socialmedia, ιστοσελίδες σχολίων και κριτικών), με κύριο στόχο την ανάπτυξη των απευθείας κρατήσεων.

• Αξιολογούμε τον τρόπο επικοινωνίας της επιχείρησης με τον πελάτη σε όλα τα στάδια της πώλησης και ανάλογα προτείνουμε νέες πρακτικές και συμβουλεύουμε.

• Δίνουμε κατευθύνσεις για την βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη (guestexperience) ώστε να επιτύχουμε αύξηση των θετικών σχολίων και κριτικών.

• Αξιολογούμε τις πωλήσεις των επιμέρους εσωτερικών τμημάτων της επιχείρησης.

• Μοιραζόμαστε εποικοδομητικά με τον επιχειρηματία πρακτικές συμβουλές που απομυθοποιούν τις δυσκολίες, δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης και προόδου, εντοπίζουμε και προτείνουμε λύσεις από κοινού (mentoring)

• Δημιουργούμε τον Μύθο της επιχείρησης, περιγράφουμε δηλαδή σε μια σύντομη ιστορία τον λόγο ύπαρξης και τα χαρακτηριστικά της που την κάνουν μοναδική και αυθεντική.

 

 

 

 

 

 

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ